Vector-borne diseases in urban deltas

Bij het onderzoek naar virusuitbraken onder mensen is het zeer belangrijk dat er interventie-opties worden ontwikkeld, zoals vaccins, maar ook dat er kennis wordt vergaard om uitbraken volledig te voorkomen. Ron Fouchier is een van de onderzoekers van het PDPC die aan fundamenteel virusonderzoek werkt. “We hebben geen idee hoe zoönotische virussen muteren en op mensen overdraagbaar worden. Dat is een van de grote onbekende factoren bij opkomende pandemieën, die ik tot op het kleinste moleculaire niveau probeer te doorgronden.”

Fouchier en zijn team werken aan deze virussen in het BSL3+ lab (Bioveiligheidsniveau 3+) in het Erasmus MC. Daar kunnen onderzoekers van het Erasmus MC en elders veilig met ziekteverwekkers werken zonder het risico geïnfecteerd te raken of het risico dat het virus uit de faciliteit ontsnapt. Het doel is om te voorspellen welke virussen naar alle waarschijnlijkheid nieuwe uitbraken zullen veroorzaken en om diagnostieken, vaccins en medicatie te ontwikkelen voordat de virussen ziekten bij de mens kunnen veroorzaken.

Omdat het nog steeds onbekend is hoe en in welke mate virussen via de lucht worden overgedragen, is dit een onderwerp dat Fouchier samen met de TU Delft wil bestuderen door apparatuur te ontwikkelen die virusdeeltjes in de lucht kan meten. “Als een patiënt uitademt, willen we meten hoeveel van het virus door de lucht gaat en hoeveel overdracht daarbij zou kunnen optreden.”

We hebben geen idee hoe zoönotische virussen muteren en op mensen overdraagbaar worden. Dat is een van de grote onbekende factoren bij opkomende pandemieën.

Ron Fouchier

Erasmus MC

Deputy Head of the department of Viroscience